Certyfikaty

Bezpieczeństwo i jakość oferowanych produktów 

W każdej organizacji działającej na rynku spożywczym, wdrożenie HACCP jest obligatoryjne.

Korzyści z wdrożenia
systemu HACCP

Zapewnienie wymagań prawnych

Zapewnienie wymagań prawnych

Spełnienie oczekiwań klientów

Spełnienie oczekiwań klientów

Jakość oferowanych produktów

Jakość oferowanych produktów

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności

Zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzezwdrożeniesystemuHACCPjest działaniem procesowym.

Służy pełnej identyfikacji zagrożeń związanych ze zdrowotnością żywności, we wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności.

Określenie parametrów i limitów krytycznych
Analiza zagrożeń
Wyznaczanie punktów krytycznych CCP
Dokumentowanie
systemu HACCP
Działania korygujące
Ustalanie i wprowadzanie
systemu monitorowania CCP
Procedury weryfikacji
Image
Image

BRC Agents
& Brokers

Standard skierowany jest do przedsiębiorców nieprodukcyjnych, ale uczestniczących w łańcuchu żywnościowym, zajmujących się:

Image

Dystrybucją wyrobów
spożywczych i opakowań

Organizacją procesu zakupu, magazynowania i transportu

Importem oraz eksportem

Jako jedni z pierwszych uzyskaliśmy w Polsce certyfikat BRC Agents & Brokers. Standard uznawany jest na całym świecie i daje wszystkim instytucjom informację, że nasza organizacja podchodzi profesjonalnie do tematu bezpieczeństwa żywności.

Wśród naszych dostawców znajdują się zarówno grupy producenckie, indywidualni producenci, jak i rolnicy. Wszyscy podlegają szczegółowej selekcji także pod względem posiadanych certyfikatów oraz GLOBAL GAP.

Spełniając wymagania standardów jak i oczekiwania klientów, wspieramy naszych dostawców we wdrażaniu Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) i Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP).

Certyfikat BRC Agents & Brokers

Przyznany dla firmy FH Trade Sp. z o.o.

FH Trade stanowi kluczowe ogniwo w przepływie produktów

Korzyści płynące z certyfikacji:

Efektywne zarządzanie organizacją oraz dostawcami

Efektywne zarządzanie organizacją oraz dostawcami

Usprawnienie relacji handlowych z klientami

Usprawnienie relacji handlowych z klientami

Odpowiedzialność / Identyfikowalność
Odpowiedzialność za zachowanie identyfikowalności oferowanych produktów w całym łańcuchu dostaw. Wpływ na bezpieczeństwo produkcyjne oraz zachowanie standardów jakościowych u dostawców.
Nadzór nad dostawcami
Stały nadzór oraz regularna kontrola i szkolenia. Od świadomości naszych dostawców zależy, czy towar dostarczony do klienta będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa i jakości żywności.
Relacje handlowe
Standard BRC Agents & Brokers to międzynarodowa gwarancja zaspokojenia coraz większych wymogów konsumentów oraz klientów.

Certyfikat żywności ekologicznej

Image

Żywność ekologiczna charakteryzuje się brakiem stosowania w uprawach środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, herbicydy oraz fungicydy. Dozwolony jest wyłącznie obrót produktów o znanym i udokumentowanym pochodzeniu.


Posiadany przez FH Trade certyfikat żywności ekologicznej upoważnia firmę do:
01
Importu / eksportu produktów ekologicznych z / do krajów trzecich.
02
Sprzedaży / dystrybucji produktów ekologicznych na terenie Unii Europejskiej.
03
Wprowadzenia na rynek produktów ekologicznych.

Współpracuj z nami

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Image

Jesteśmy gwarancją
sukcesu.

Dane firmy

FH Trade Sp. z o.o.
Buska 23/4,
60-476 Poznań, Polska

NIP: PL6971909897
KRS: 0000047824
REGON: 411008118

Dane kontaktowe

Obserwuj nas:
© 2022, FH Trade Sp. z o.o.